• Profesionalno, pouzdano i povoljno...

    CHN servis i održavanje kompjutera i kompjuterske opreme. Održavanje umreženih kompjutera u Vašoj kancelariji i poslovnom prostoru.

    Ponuda kompletnog web razvoja i pozicioniranja na web-u.

KaKO DA ZNATE DA VAM KOMPJUTER IMA VIRUS

Primetili ste da vam kompjuer radi sporije nego inače, sumnjate u da imate virus ali niste sigurni, koristite antivirus program ali sumnjate u njegov kvalitet... ukoliko primetite neke od ovih simptoma verovatno da vam je kompjter zaražen virusom.

Pogledajte koja su to 5 najčešća simptoma infekcije kompjutera virusom:

1. Usporen rad kompjutera: ovo uključuje usporeno podizanje i gašenje sistema, sporo otvaranje programa i usporeno surfovanje internetom.

2. Problemi sa programima: ovo podrazumeva poteškoće sa otvaranjem i zatvaranjem aplikacija što za posledicu ima smanjenje brzine i performansi kompjutera

3. Problemi sa internet vezom: problemi sa konektovanjem ili pretraživanjem interneta, otežan pristup email-u, web sajtovima i drugim servisima su prilično pouzdan znak da je kompjuter zaražen virusom.

4. Poruke o grešci (Error Message): učestale poruke o grešci koje se pojavljuju u vidu sistemskih pop-up prozora kao što su “Unable to Read Hardware”, “Cannot Launch Application” takođe ukazuju na infekciju kompjutera.

5. "Pucanje” sistema: kompjuter koji je inficiran virusom često se restartuje tokom sesije što rezultira gubitkom podataka i smanjenjem produktivnosti.

Ukoliko imate ove simptome pokušajte da problem rešite uz pomoć kaspersky boot CD-a

Du

izvor: www.informacija.rs | www.singi.rs